PEPP - Patiënt Educatie Programma Parkinson

De nieuwe folder van PEPP voor 2024 is gereed en kunt downloaden door op de knop hiernaast te klikken!

Download
Folder-PEPP 2024
Folder PEPP 2024
Folder PEPP 2024.pdf
Adobe Acrobat document 67.3 KB


Patiënt Educatie Programma Parkinson (PEPP)

Een oppepper voor patiënt én partner/mantelzorger

 

Gesponsord door :

Ter Schorre Centrum voor Zorg en Reactivering.

 

In samenwerking met:

ParkinsonNet Zeeuws-Vlaanderen

 

Leven met de ziekte van Parkinson

Het hebben van de ziekte van Parkinson heeft niet alleen lichamelijke, maar ook psychologische en sociale gevolgen. Dit heeft zijn weerslag op de kwaliteit van het leven van de patiënt maar ook van de partner/mantelzorger. In de medische behandeling is vaak onvoldoende tijd en/of aandacht voor deze psychologische of sociale gevolgen. Deze pagina informeert u over de mogelijkheid om naast uw medische behandeling een programma te volgen speciaal gericht op het omgaan met de psychosociale problematiek.

 

Doel programma

Het doel van het programma is het verminderen van de psychologische en sociale problemen van de patiënt en de partner/mantelzorger, om daarmee de kwaliteit van leven van beide te verbeteren. Het programma heeft een positieve insteek: het is gericht op wat nog wel kan ondanks de beperkingen. Het leert de patiënt en de partner/mantelzorger om beter om te gaan met de gevolgen van de ziekte.

 

De bijeenkomsten

Het PEPP bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten in groepsverband. Elke bijeenkomst duurt negentig minuten. Er zijn aparte groepen voor patiënten en partners/mantelzorgers. De groepen zijn tegelijkertijd en op dezelfde plaats. Zowel de patiënt- als de partner/mantelzorggroep bestaat uit maximaal 8 deelnemers. 

 

Waarom aparte groepen?

In de praktijk is gebleken dat het moeilijk is voor beide om vrijuit te praten wanneer ze in dezelfde groep zitten. Ook het onderlinge lotgenotencontact met de medepatiënten en medepartners afzonderlijk is erg waardevol.

 

De onderwerpen

Elke sessie heeft een eigen onderwerp. De onderwerpen zijn te zien in onderstaande figuur.

 

Patiënt Educatie Programma - Patiënten

Sessie 1

Sessie

2

Sessie

3

Sessie

4

Sessie

5

Sessie 6

Sessie 7

Sessie

8

 

 

 

 

 

 

 

Intro-ductie

Zelf-evaluatie

Gezondheids-

bevordering

Stress-manage-ment

Omgaan met angst & depressie

Sociale compe-tentie

Sociale steun

Evaluatie

 

 

Patiënt Educatie Programma - Partners/Mantelzorgers

Sessie 1

Sessie

2

Sessie

3

Sessie

4

Sessie

5

Sessie 6

Sessie 7

Sessie

8

 

 

 

 

 

 

 

Intro-ductie

Zelf-evaluatie

Gezondheids- bevordering

Stress-manage-ment

Uitdaging zorg-gevers

Sociale compe-tentie

Sociale steun

Evaluatie

 

Uw eigen inbreng

Naar aanleiding van deze onderwerpen is er ruimte voor eigen inbreng en verhaal.

 

Wie begeleidt de groepen?
De groepen worden begeleid door een hulpverlener, deskundig op het gebied van de ziekte van Parkinson, aangesloten bij het ParkinsonNet  en gecertificeerd PEPP-trainer.

 

Aanvang en kosten deelname
Zodra voldoende aanmeldingen zijn start een nieuwe PEPP-reeks. Voor het totale programma vragen wij een eigen bijdrage van 25 euro per persoon .