Parkinson-Inn Zeeuws-Vlaanderen


Geschiedenis/ontstaan Parkinson Inn Zeeuws-Vlaanderen

In het najaar van 2014 is vanuit een aantal deelnemers aan het Patiënt Educatie Programma Parkinson (PEPP) en het ParkinsonNet Zeeuws-Vlaanderen het idee ontstaan om een ontmoetingsplek voor Parkinsonpatiënten en hun partners, mantelzorgers en zorgverleners op te richten. Deze ontmoetingsplek heeft de naam Parkinson-Inn Zeeuws-Vlaanderen gekregen. Op 22 januari 2016 vond de feestelijke opening plaats in het restaurant van Ter Schorre, Stichting voor Regionale Zorgverlening (SVRZ) in Terneuzen.

 

Doel

Parkinson-Inn Zeeuws-Vlaanderen wil mensen met de ziekte van Parkinson en andere personen die direct (partners/familieleden/mantelzorgers) of indirect (zorgverleners) met hen in contact staan, gelegenheid bieden elkaar op een vast terugkerend tijdstip te ontmoeten in een informele sfeer, kennis en informatie op te doen en ervaringen met elkaar te delen. Dit alles onder het genot van een kopje koffie/thee of een ander drankje.

 

Opzet

De indeling van een Parkinson-Inn bijeenkomst ziet er globaal als volgt uit:

Inloop met koffie en thee, bespreking van een thema, vragenronde, pauze, informeel samenzijn.

Voor de bespreking van een thema wordt een deskundige op het betreffende terrein uitgenodigd,

zoals bijvoorbeeld een apotheker bij een thema als “Medicatie en medicatiebeleid”.

Jaarlijks wordt er een programma opgesteld dat middels een speciale flyer gepresenteerd wordt.

Thema’s worden veelal door de deelnemers zelf aangereikt. Onder meer door een enquête onder hen.

Een Parkinson-Inn bijeenkomst vindt steeds plaats op een vrijdagmiddag en duurt zo’n twee tot drie uur.

 

Locatie:

De bijeenkomsten worden gehouden in het restaurant van Stichting voor Regionale Zorgverlening (SVRZ) Ter Schorre in Terneuzen. 

 

Parkinson-Inn Zeeuws-Vlaanderen:

Een ontmoetingsplaats voor Parkinsonpatiënten, mantelzorgers en zorgverleners.

 

Informatie:

Anke Elderson

elderson@logopediegroepzvl.nl

tel: 0115-561507