Bijeenkomsten

Op deze pagina vindt u een overzicht van de voorgaande bijeenkomsten met daarbij verslagen, sfeerimpressies en presentaties.


Bijeenkomst 30 – 8 maart 2024

Thema “Parkinson en hoorzorg”

 

Vrijdag 8 maart 2024 organiseerde de werkgroep Parkinson-Inn Zeeuws-Vlaanderen in het sfeervolle Grand Café van SVRZ Ter Schorre haar eerste bijeenkomst in 2024 met als thema “Parkinson en hoorzorg”. De bijeenkomst werd geopend door werkgroeplid Peter van der Zanden, waarna een gedicht werd voorgelezen door Bartje Wolfert, eveneens lid van de werkgroep Parkinson-Inn Zeeuws-Vlaanderen. Gastsprekers waren deze middag de audiciens Erik en Fréderique van Wijngaarden (vader en dochter) en Marlies Goossen van All Ears Hoorzorg. Aan de hand van een power-point presentatie ging Marlies Goossen nader in op hoorzorg in het algemeen en het familiebedrijf All Ears in het bijzonder. Vervolgens was het Erik van Wijngaarden die uitvoerig de verschillende mogelijkheden, toepassingen en apparatuur, alsmede het kostenaspect aan de orde stelde.

 

De bijeenkomst werd ook deze keer weer druk bezocht, er waren maar liefst 61 bezoekers aanwezig. Na de presentatie was er zoals te doen gebruikelijk is nog gelegenheid tot het stellen van vragen.

De middag werd besloten met een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje en een hapje    en werd muzikaal opgeluisterd door het Parkinson-Inn combo “BroCantare”.

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van Grand Café “Harmonie” en de technische dienst van Ter Schorre.

 

De eerstvolgende bijeenkomst staat gepland op vrijdag 17 mei 2024 met als thema “Parkinson en eenzaamheid”. Nadere informatie hierover volgt nog.


Bijeenkomst 29 – 24 november 2023

Thema “Parkinson en plasproblemen”

 

Vrijdag 24 november 2023 organiseerde de werkgroep Parkinson-Inn Zeeuws-Vlaanderen in het sfeervolle Grand Café van SVRZ Ter Schorre dit jaar haar vijfde bijeenkomst met als thema “Parkinson en plasproblemen”. De bijeenkomst werd geopend door werkgroeplid Peter van der Zanden, waarna een gedicht werd voorgelezen door Bartje Wolfert, eveneens lid van de werkgroep Parkinson-Inn Zeeuws-Vlaanderen. Gastsprekers waren de urologieverpleegkundigen Karlijn van Esch en Annemieke Verlinde-Ruben, beiden werkzaam bij ZorgSaam. Aan de hand van een power-point presentatie gingen Karlijn en Annemieke uitvoerig in op het onderwerp “Parkinson en plasproblemen”. De bijeenkomst werd ook deze keer weer druk bezocht, er waren maar liefst weer 60 bezoekers aanwezig. Na de presentatie was er zoals gebruikelijk is nog gelegenheid tot het stellen van vragen.

 

De middag werd besloten met een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje en een hapje    en werd muzikaal opgeluisterd door het Parkinson-Inn combo “BroCantare”.

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van Grand Café “Harmonie” en de technische dienst van Ter Schorre.

 

De eerstvolgende bijeenkomst staat gepland op vrijdag 8 maart 2024 met als thema “Parkinson en hoorzorg”. Nadere informatie hierover volgt nog.


Bijeenkomst 28 -  29 september 2023

Thema “Behandeling van de ziekte van Parkinson”

 

Vrijdag 29 september 20233 organiseerde de werkgroep Parkinson-Inn Zeeuws-Vlaanderen in het

sfeervolle Grand Café van SVRZ Ter Schorre dit jaar haar vierde bijeenkomst met als thema

“Behandeling van de ziekte van Parkinson”. De bijeenkomst werd geopend door werkgroeplid Peter

van der Zanden, waarna een gedicht werd voorgelezen door Bartje Wolfert, eveneens lid van de

werkgroep Parkinson-Inn Zeeuws-Vlaanderen. Gastspreker was de heer dr. A.J. Breukelman,

neuroloog bij ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen. Dokter Breukelman is doorgaans een echte

publiekstrekker en ook deze keer was er weer sprake van een goede opkomst, er waren maar liefst

66 bezoekers aanwezig. Aan de hand van een power-point presentatie ging dokter Breukelman

uitvoering in op de behandeling van de ziekte van Parkinson en met name de medicatie. Na de

presentatie was er zoals gebruikelijk is nog gelegenheid tot het stellen van vragen.

 

De middag werd besloten met een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje en een hapje.

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van Grand Café “Harmonie” en de technische dienst van

Ter Schorre.

 

De eerstvolgende bijeenkomst staat gepland op vrijdag 24 november 2023 met als thema ‘Parkinson

en plasproblemen”. Nadere informatie hierover volgt nog.

 


Bijeenkomst 27 -  2 juni 2023

Thema “Vermoeidheid” bij Parkinson-Inn Zeeuws-Vlaanderen

 

Op vrijdag 2 juni 2023 organiseerde de werkgroep Parkinson-Inn in het sfeervolle Grand Café

“Harmonie” van SVRZ Ter Schorre dit jaar haar derde bijeenkomst met als thema “Vermoeidheid”.

Gastsprekers waren Willy van Broekhoven (Parkinsonverpleegkundige bij ZorgSaam Zeeuws-

Vlaanderen) en Sharon Theune (ergotherapeut SVRZ Ter Schorre).

 

Voor deze bijeenkomst bestond er een grote belangstelling, maar liefst 55 personen waren naar Ter

Schorre gekomen voor genoemde presentatie. Na het openings- en welkomstwoord door

gelegenheidsdagvoorzitter Pierre Eijsackers was het de beurt aan de eerder genoemde gastsprekers

Willy van Broekhoven en Sharon Theune die aan de hand van een power-point presentatie ingingen

op het thema vermoeidheid. Na de presentatie was er zoals gebruikelijk is nog gelegenheid tot het

stellen van vragen.

De middag werd besloten met een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje en een hapje

en werd muzikaal opgeluisterd door het Parkinson-Inn combo “BroCantare”. Met dank aan de

medewerkers van Grand Café “Harmonie” en de technische dienst van Ter Schorre.

 

De eerstvolgende bijeenkomst staat gepland op vrijdag 29 september 2023. Nadere informatie

hierover volgt nog.


Bijeenkomst 26 -  17 maart 2023

Thema: Parkinson en hoe oefen je functionele vaardigheden

 

Op vrijdag 17 maart 2023 organiseerde de werkgroep Parkinson-Inn in het sfeervolle Grand Café “Harmonie” van SVRZ Ter Schorre dit jaar haar tweede bijeenkomst met als thema “Parkinson en hoe oefen je functionele vaardigheden”. Gastspreker was Jolanda Verhage, oefentherapeut Mensendieck en PWR (Parkinson Wellness Recovery) Movestherapeut. Jolanda is werkzaam in MCE Terneuzen.

 

Voor deze bijeenkomst bestond er een redelijke belangstelling, maar liefst 50 personen waren naar Ter Schorre gekomen voor genoemde presentatie.

Na het openings- en welkomstwoord van Peter van der Zanden (lid van de werkgroep Parkinson-Inn) was het de beurt aan Jolanda Verhage die aan de hand van een power-point presentatie uitvoerig inging op het genoemde thema. Het werd een boeiende presentatie en de aanwezigen moesten ook actief meedoen met de oefeningen. De middag werd besloten met een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje en een hapje en werd muzikaal opgeluisterd door het Parkinson-Inn combo “BroCantare”. Met dank aan de medewerkers van Grand Café “Harmonie” en de technische dienst van Ter Schorre.

 

De eerstvolgende bijeenkomst staat gepland op vrijdag 2 juni 2023. Nadere informatie hierover volgt nog.

 

De presentatie van deze bijeenkomst is op onderstaande knop de downloaden.


Bijeenkomst 25 -  20 januari 2023

Thema: Parkinson en de DuoDopa pomp

“Parkinson en de DuoDopa pomp” was het thema van de op vrijdag 20 januari jl. georganiseerde bijeenkomst door de werkgroep Parkinson-Inn Zeeuws-Vlaanderen. Willy van Broekhoven,

neurologieverpleegkundige bij ZorgSaam Ziekenhuis en lid van ParkinsonNet verzorgde een boeiende presentatie over het genoemde thema. Het was weer gezellig druk in Grand Café “Harmonie” van SVRZ Ter Schorre.

 

Bij binnenkomst werden de bezoekers onthaald op koffie of thee. Vervolgens opende dagvoorzitter Peter van der Zanden (lid van de werkgroep Parkinson-Inn) de bijeenkomst en gaf hij het woord aan Willy van Broekhoven. Maar liefst ruim 50 bezoekers luisterden aandachtig naar de presentatie van Willy van Broekhoven. Tijdens de presentatie, maar ook daarna was er voldoende ruimte tot het stellen van vragen, waarvan dan ook flink gebruik werd gemaakt. Na de presentatie werd nog getoost op het nieuwe jaar.

De bijeenkomst – die door de aanwezigen als zeer positief werd gewaardeerd – werd besloten met een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje en een hapje. De middag werd muzikaal opgeluisterd door het Parkinson-Inn huisorkest “Brocantare”. Met dank aan de medewerkers van Grand Café “Harmonie” en de technische dienst van Ter Schorre. Op vrijdag 17 maart 2023 vindt de volgende themabijeenkomst plaats, nadere informatie hierover volgt nog.

 

Door op onderstaande knop te klikken kunt u de presentatie van deze bijeenkomst lezen en bekijken.


Bijeenkomst 24 -  18 november 2022

Thema: Mondzorg bij Parkinson

Op vrijdag 18 november 2022 organiseerde de werkgroep Parkinson-Inn in het sfeervolle Grand Café

“Harmonie” van SVRZ Ter Schorre haar tweede bijeenkomst met als thema “Mondzorg bij

Parkinson”. Gastspreker was Jolanda de Vos, mondhygiëniste in diverse woonzorgcentra in Zeeuws-

Vlaanderen waar onder Ter Schorre.

 

Voor deze bijeenkomst bestond er een redelijke belangstelling, maar liefst 47 personen waren naar

Ter Schorre gekomen voor genoemde presentatie.

 

Na het openings- en welkomstwoord van Peter van der Zanden (lid van de werkgroep Parkinson-Inn)

was het de beurt aan Jolanda de Vos die aan de hand van een power-point presentatie uitvoerig

inging op het thema “Mondzorg bij Parkinson”. Het werd een boeiende presentatie en door de

aanwezigen werden dan ook volop vragen gesteld. De middag werd besloten met een gezellig

samenzijn onder het genot van een drankje en een hapje en werd muzikaal opgeluisterd door het

Parkinson-Inn combo “BroCantare”. Met dank aan de medewerkers van Grand Café “Harmonie” en

de technische dienst van Ter Schorre.

 

De eerstvolgende bijeenkomst staat gepland op vrijdag 20 januari 2023 met als thema “Parkinson en

de DuoDopa pomp”. Ook met dit thema belooft het weer een interessante bijeenkomst te worden,

maar hierover volgt nog nadere informatie. De werkgroep Parkinson-Inn wenst u goede Kerstdagen

en een voorspoedig 2023 toe.

 

Door op onderstaande knoppen te klikken kunt u het bijbehorende gedicht en de presentatie van deze bijeenkomst lezen en bekijken.


Bijeenkomst 23 -  23 september 2022

Thema: Vallen en opstaan

Op vrijdag 23 september 2022 organiseerde de werkgroep Parkinson-Inn in het sfeervolle Grand Café “Harmonie” van SVRZ Ter Schorre haar eerste bijeenkomst met een gastspreker na de coronacrisis. De corona maatregelen hebben een enorme impact gehad en hebben die feitelijk nog steeds op onze samenleving. Gelukkig is het nu weer mogelijk om elkaar fysiek te ontmoeten en kunnen we als Parkinson-Inn weer activiteiten organiseren.

 

Gastsprekers deze middag waren de fysiotherapeuten Kim van Damme, werkzaam bij Fysiofit en Dominique Apers, werkzaam bij Malnova Banejo, beiden lid van ParkinsonNet Zeeuws-Vlaanderen.

Na het openings- en welkomstwoord door Anke Elderson (lid van de werkgroep Parkinson-Inn) was het de beurt en Kim van Damme, die aan de hand van een powerpoint presentatie uitvoerig in ging op de valrisico’s bij patiënten met de ziekte van Parkinson. Het werd een boeiende presentatie en door de aanwezigen werden dan ook volop vragen gesteld. De middag werd besloten met een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje en een hapje en werd muzikaal opgeluisterd door het Parkinson-Inn combo “BroCantare”. Met dank aan de medewerkers van Grand Café “Harmonie” en de technische dienst van Ter Schorre.

 

De eerstvolgende bijeenkomst staat gepland op vrijdag 18 november 2022 met als thema “Mondzorg en Parkinson”, maar hierover volgt nog nadere informatie.


Bijeenkomst 22 -  24 september 2021

Thema: Cognitie & Parkinson

Op vrijdag 24 september 2021 organiseerde de werkgroep Parkinson-Inn in het sfeervolle Grand Café “Harmonie”van SVRZ Ter Schorre haar eerste bijeenkomst na de coronacrisis. De corona maatregelen hebben een enorme impact gehad en hebben die nog steeds op onze samenleving. Zo ook op onze Parkinson-Inn bijeenkomsten. De versoepelingen – met name in de verpleegtehuizen – maken het gelukkig weer mogelijk elkaar fysiek te ontmoeten en kunnen we als Parkinson-Inn ook weer activiteiten organiseren.

 

Op deze eerste bijeenkomst hebben we geen gastspreker kunnen vastleggen. In plaats ervan hebben we een uitzending laten zien van Parkinson TV met als thema “Cognitie en Parkinson”. De bijeenkomst werd bezocht door 35 personen. Na het openings- en welkomstwoord van Peter van der Zanden (lid van de werkgroep Parkinson-Inn) werd een welkomstdrankje aangeboden door het management van Ter Schorre. Vervolgens werd de hiervoor genoemde uitzending van Parkinson TV vertoond op het scherm in het Grand Café. Het was een boeiende presentatie die door de aanwezigen met volle aandacht werd gevolgd. De middag werd besloten met een gezellig samenzijn, waarbij de bezoekers na de lange periode van afwezigheid elkaar veel hadden te vertellen. Uiteraard gebeurde dat onder het genot van een drankje en een hapje. De bijeenkomst werd muzikaal opgeluisterd door het Parkinson-Inn combo “BroCantare”. Het was weer een geslaagde middag met dank aan de medewerkers van Grand Café “Harmonie”en de technische dienst van Ter Schorre.

 

De eerstvolgende bijeenkomst – met een gastspreker – staat gepland op vrijdag 19 november 2021 met als thema “Parkinson en de duo-dopa pomp”, maar hierover volgt nog nadere informatie.


Bijeenkomst 21 -  6 maart 2020

Thema: Parkinson in de Geriatrie

Op vrijdag 6 maart 2020 organiseerde de werkgroep Parkinson-Inn in het sfeervolle Grand Café “Harmonie” van SVRZ Ter Schorre haar eerste bijeenkomst dit jaar met als thema “Parkinson in de Geriatrie”. Gastspreker was dokter P. Croughs, geriater bij ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen.

 

Voor deze bijeenkomst bestond er een redelijke belangstelling, maar liefst 55 personen waren naar Ter Schorre gekomen voor genoemde presentatie.

 

Na het openings- en welkomstwoord van Peter van der Zanden (lid van de werkgroep Parkinson-Inn) was het de beurt aan dokter Croughs die aan de hand van een power-point presentatie uitvoering in ging op het thema “Parkinson in de Geriatrie”. Het werd een boeiende presentatie en door de aanwezigen werden dan ook volop vragen gesteld. De middag werd besloten met een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje en een hapje en werd muzikaal opgeluisterd door het Parkinson-Inn combo “BroCantare”. Met dank aan de medewerkers van Grand Café “Harmonie” en de technische dienst van Ter Schorre.

 

De eerstvolgende bijeenkomst staat gepland op vrijdag 15 mei 2020 met als thema “Parkinson en pijn”, maar hierover volgt nog nadere informatie.


Bijeenkomst 20  17 januari 2020

Thema: Nieuwjaarsbijeenkomst

Op vrijdag 17 januari 2020 organiseerde de werkgroep Parkinson-Inn Zeeuws-Vlaanderen een nieuwjaarsbijeenkomst in Grand Café “Harmonie” van Ter Schorre. Bij binnenkomst kregen de deelnemers een welkomstdrankje dat werd aangeboden door het management van Ter Schorre.

 

De middag werd geopend door dagvoorzitter Anke Elderson. Hierna werd door de werkgroep Parkinson-Inn Zeeuws-Vlaanderen het lied “Aan de Kust” van de Zeeuwse groep Bløf ten gehore gebracht waarbij de aanwezigen in de gelegenheid werden gesteld om mee te zingen. 

De bijeenkomst werd door 55 personen bezocht, waaronder een aantal leden van ParkinsonNet Zeeuwsch-Vlaanderen. Het was een redelijke goede opkomst, temeer omdat er deze keer geen thema aan verbonden was. Tijdens de bijeenkomst werd er tussen de drankjes een aantal hapjes geserveerd. Het was dan ook één en al gezelligheid. Er werden tevens een aantal personen in het zonnetje gezet, waar onder het personeel van het Grand Café “Harmonie” en de mensen van de Technische Dienst, die uit handen van de werkgroep leden een attentie kregen aangeboden voor hun fantastische hulp en bijstand in 2019. De middag werd muzikaal opgeluisterd door het combo “BroCantare”. Aan het eind van de middag werd door de werkgroepvoorzitter Anneke de Jonge een passend gedicht voorgelezen.

Het was een mooi begin van inmiddels al het 5e jaar dat de Parkinson-Inn Zeeuws-Vlaanderen actief is en ook dit jaar hopen wij weer aantrekkelijke themamiddagen te organiseren.

 

De eerstvolgende staat gepland op vrijdag 6 maart 2020, maar hierover ontvangt u nog in een nader bericht.

Het gedicht welke werd voorgedragen is op onderstaande knop te downloaden.


Bijeenkomst 19 -  15 november 2019

Thema: Non motore verschijnselen bij Parkinson


Bijeenkomst 18 -  27 september 2019

Thema: Lekker koken met Parkinson


Bijeenkomst 17 - 24 mei 2019

Thema: Parkinson en plasproblemen en de LEA robot rollator.


Bijeenkomst 16 -  8 maart 2019

Thema: Parkinson en acceptatie


Bijeenkomst 15 - 14 december 2018

Thema: Kerstbijeenkomst


Bijeenkomst 14 - 16 november 2018

Thema: Wat kan een notaris voor u betekenen?


Bijeenkomst 13 - 28 september 2018

Thema: Parkinson en visuele problemen.


Bijeenkomst 12 - 25 mei 2018

Thema: Parkinson, vermoeidheid en slaapproblemen


Bijeenkomst 11 - 2 maart 2018

Thema: Parkinson en valpreventie

Op onderstaande links kunt twee documenten downloaden in relatie tot deze bijeenkomst. Tevens vindt u hieronder twee relevantie Youtube video's n.a.v. de bijeenkomst.

 

Praktijk Malnova Banejo van Dominique Apers.

https://www.youtube.com/watch?v=ujByWv5JFb0 

 

Manieren om overeind te komen na een val.

https://www.youtube.com/watch?v=LkxfV-yGLOU&t=3s


Bijeenkomst 10 - 15 december 2017

Thema: Kerstbijeenkomst & High-Tea


Bijeenkomst 9  17 november 2017

Thema: Communicatie en informatievoorziening


Bijeenkomst 8 -  29 september 2017

Thema: Wat kan de parkinsonverpleegkundige voor u betekenen? & Sociale en recreatieve activiteiten van de Zonnebloem.


Bijeenkomst 7  19 mei 2017

Thema: Medicatie en medicatiebeleid

De bijbehorende presentatie van deze bijeenkomst is op bovenstaande link te downloaden.

Voor vragen mail naar info@apotheekreynaert.nl of tel 0114-311156

 


Bijeenkomst 6 -  17 februari 2017

Thema: Bewegen met de Ronnie Gardiner Methode.


Bijeenkomst 5 - Kerstbuffet -  9 december 2016

Een gezellig kerstbuffet om het jaar af te sluiten.


Bijeenkomst 4  16 september 2016

Thema: ParkinsonNet Zeeuws-Vlaanderen en fysiotherapie bij parkinson.


Bijeenkomst 3 -  20 mei 2016

Thema: gezondheid en welzijn; enkele voorbeelden van kwaliteit- en mobiliteitsbevorderende activiteiten.

Hieronder kunt u enkele documenten downloaden waarin oefeningen staan beschreven die aan bod kwamen tijdens de derde bijeenkomst op 20 mei.


Bijeenkomst 2 - 18 maart 2016

Thema: de WMO (de Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de ziekte van Parkinson


Bijeenkomst 1 - 22 januari 2016

Feestelijke opening