Sponsoring


Vanuit het Patiënt Educatie Programma Parkinson (PEPP) en het ParkinsonNet Zeeuws-Vlaanderen is het idee geboren om een ontmoetingsplek voor mensen met de ziekte van Parkinson in Zeeuws-Vlaanderen op te richten.

We hebben daarbij gekozen voor de benaming: Parkinson-Inn Zeeuws-Vlaanderen.

 

De Parkinson-Inn heeft ten doel mensen met de ziekte van Parkinson en andere personen die direct (partners/familieleden/mantelzorgers) of indirect (beroepskrachten) in contact staan met deze mensen, de gelegenheid te bieden elkaar op, ongeveer vijf bijeenkomsten per jaar, te ontmoeten in een informele sfeer en ervaringen met elkaar te delen.

Dit alles onder het genot van een kopje koffie/thee.

 

Een bijeenkomst van de Parkinson-Inn duurt ongeveer 3 uur en is bij voorkeur vrijblijvend, informeel en laagdrempelig. Ook biedt het de gelegenheid om workshops of een spreker uit te nodigen aan de hand van een specifiek thema.

Wij zijn van mening dat de Parkinson-Inn een duidelijke bijdrage levert aan de gezondheid en welzijn van inwoners.

 

Bij de oprichting is samenwerking met het verpleeghuis ”Ter Schorre” gezocht, onderdeel van de Stichting voor Regionale Zorgverlening (SVRZ). De voorwaarde om bij de start van de Parkinson-Inn samen te werken met deze organisatie is, dat deze organisatie kan dienen als budgethouder, maar tevens ook als passende locatie voor de bijeenkomsten van de Parkinson-Inn.

 

Er heeft zich een werkgroep gevormd, die bestaat uit een aantal vrijwilligers met de ziekte van Parkinson, mantelzorgers en aangevuld met enkele beroepskrachten uit het Parkinson werkveld. Zij vergadert minimaal 4 x per jaar om het programma voor de Parkinson-Inn voor te bereiden.

 

Vanuit de Stichting voor Regionale Zorgverlening (SVRZ) kregen we als initiatiefnemers voor de oprichting van de Parkinson-Inn de nodige medewerking voor het realiseren van onze plannen. Zo hebben we de ruimte van café “De Harmonie”, een trefpunt binnen “Ter Schorre”, toegewezen voor onze activiteiten. Ook in aanloop naar de opening op 22 januari 2016 ondervonden wij veel medewerking van de SVRZ.

 

Bij de opzet van de Parkinson-Inn komt echter meer kijken. Alhoewel de bezoekers altijd een eigen bijdrage betalen, zijn daarmee alle kosten niet gedekt. We hebben te maken met de kosten van de organisatie van de bijeenkomsten, van sprekers/deskundigen die worden uitgenodigd, administratiekosten, porti- en kopieerkosten etc.

 

Naar aanleiding van vorenstaande zoeken wij instanties en bedrijven, maar ook particulieren die dit initiatief geldelijk willen ondersteunen. U kunt uw bijdrage overmaken op onderstaand rekeningnummer:

 

 

Rekeningnummer: NL65 BNGH 0285 0610 38

T.a.v. SVRZ  Zeeuws-Vlaanderen

o.v.v. Parkinson-Inn Zeeuws-Vlaanderen

 

Bij voorbaat dank,

 

Werkgroep Parkinson-Inn Zeeuws-Vlaanderen.

 


Op de pagina Sponsors kunt u zien welke bedrijven en organisaties ons al reeds steunen.